Prezentujemy Aktywnych Młodych w Hebdowie

Nasze ekspertki zaprezentowały projekt “Aktywni Młodzi” na naradzie dyrektorów szkół Powiatu Wielickiego.Spotkanie odbyło się 16 września w gościnnych progach Hotelu św. Norberta w Hebdowie.

Na spotkaniu udało nam się porozmawiać z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych i przedstawić im ideę projektu oraz działania. Już wkrótce spotkamy się z uczniami tych szkół, aby bezpośrednio przekazać im informacje o projekcie.

Przypominamy, że celem projektu “Aktywni Młodzi” jest zwiększenie u osób w wieku 15-29 lat z Małopolski, tzw. „miękkich” kompetencji przydatnych na rynku pracy, m.in. umiejętności interpersonalnych, pracy zespołowej, liderstwa, komunikacji.

W ramach działań projektowych przygotujemy każdemu młodemu uczestnikowi Indywidualny Plan Działania, w którym wspólnie z naszymi specjalistami określi swoje słabe i mocne strony, potrzeby i oczekiwania oraz drogę do ich realizacji. Następnie zaprosimy młode osoby na grupowe, certyfikowane warsztaty wzmacniające kompetencje społeczne oraz na spotkania z ciekawymi ludźmi – przedstawicielami organizacji pozarządowych, społecznikami. Ponadto dla uczestników projektu którzy odbędą wolontariat, przygotujemy portfolio wolontariackie. Co ważne, wszystkie koszty udziału w projekcie pokrywa w całości nasza organizacja.

zdj2
zdj3
zdj1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *