Doradztwo zawodowe – jak planować swoją karierę

Doradztwo zawodowe, zwłaszcza dla młodych osób, coraz częściej jest postrzegane nie jako jednorazowa usługa, ale dłuższy proces stawiający nacisk na długofalowe myślenie o ścieżkach kształcenia i możliwościach realizacji własnych aspiracji na rynku pracy. W procesie tym pomagają poszukującym swojej drogi nie tylko specjaliści (doradcy zawodowi, pedagodzy, psycholodzy), ale również ważną rolę ma grupa rówieśnicza, bo zastanawianie się nad możliwościami dalszego kształcenia, nad światem zawodów i zadań związanych z pracą odbywa się w różnych relacjach i wiąże się z rozwojem nie tylko zawodowym, ale także społecznym, poznawczym i emocjonalnym. Rzeczywisty rozwój kompetencji społecznych przebiega w grupie. Młodzi potrzebują rówieśników, aby rozwijać kompetencje w zakresie współpracy, komunikacji, rozwiązywania konfliktów, negocjowania rozwiązań i mediowania potrzeb. Praca w grupie rówieśniczej umożliwia rozwijanie takich umiejętności jak argumentowanie, dyskutowanie, przedstawianie, ale także stwarza możliwość konstruktywnego konfrontowania się z odmiennymi opiniami i przekonaniami. Są to umiejętności, które mogą okazać się przydatne w rozmaitych sytuacjach zawodowych i społecznych.

Ważnym elementem doradztwa zawodowego jest rozwijanie kompetencji związanych z planowaniem i podejmowaniem decyzji, uczącym krytycznego myślenia o rynku pracy i o dostępnej ofercie edukacyjnej. Ważne, aby nauczyć jak podejmować decyzje, jak rozróżniać rzeczowe, istotne merytorycznie dane od szumu informacyjnego, jak ustalać priorytety, jak nadawać znaczenia, jak szacować ryzyko i jak poszukiwać alternatyw.

Tekst pochodzi z publikacji: Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu. Propozycje rozwiązań metodycznych, Halina Dołęga-Herzog, Małgorzata Rosalska, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa 2014

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *