Wrzesień bogaty w warsztaty

Miesiąc powrotu z wakacji, to również miesiąc intensywnych działań projektowych – oprócz doradztwa zawodowego dla nowych uczestników projektu, udało się zrealizować szkolenia stacjonarne, czyli “Warsztaty współpracy zespołowej”, jak również – trudniejszy logistycznie – “Trening umiejętności interpersonalnych”. W tych formach szkoleniowych wzięło udział ponad trzydzieści młodych…

Doradztwo zawodowe - jak planować swoją karierę

Doradztwo zawodowe, zwłaszcza dla młodych osób, coraz częściej jest postrzegane nie jako jednorazowa usługa, ale dłuższy proces stawiający nacisk na długofalowe myślenie o ścieżkach kształcenia i możliwościach realizacji własnych aspiracji na rynku pracy. W procesie tym pomagają poszukującym swojej drogi nie tylko specjaliści (doradcy zawodowi,…

Kolping w Serbii - młodzi dla pszczół

W małej miejscowości Sajan w Serbii, lokalne Dzieło Kolpinga rozpoczęło w kwietniu tego roku kurs pszczelarski dla 18 młodych ludzi. KOLPING Serbia chce z jednej strony przeciwdziałać wysokiemu bezrobociu wśród młodzieży, a z drugiej przyczynić się do ochrony środowiska. W trakcie dwumiesięcznego kursu młodzież szkoli…

Czym jest kultura

Kultura to coś, co zdawać by się mogło towarzyszyło ludzkości od początku jej istnienia. Każdy z nas jednak inaczej ją definiuje. Zdecydowanej większości z nas do głowy nasunie się sztuka czy dobre obyczaje. Pierwotnie słowo kultura dotyczyło uprawy ziemi. Później termin ten został powiązany został…