Komunikacja – słów kilka…

Wszystkie kompetencje społeczne opierają się na świadomym kontakcie z ludźmi. Kluczowa w nim jest umiejętność komunikowania się. Na to, czy uda nam się skutecznie porozumieć, wpływ ma kilka czynników.
Kanał to innymi słowy sposób, w jaki się komunikujemy. Najprostszym będzie bezpośredni – twarzą w twarz. Technologia dała nam jednak nowe możliwości i coraz chętniej korzystamy z telefonów czy internetu. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać komunikacja w taki sposób może być utrudniona. Tracimy przecież możliwość zobaczenia drugiej osoby, jej emocji i mowy ciała. W zamian możemy użyć emotikonów, które dają tego namiastkę.
Kod to nic innego jak język,  którym się porozumiewamy. Chodzi tu oczywiście o języki narodowe jak polski czy angielski, ale także język migowy, slangi, symbole i wyrażenia typowe dla jakiejś subkultury czy grupy społecznej. Dobór kodu do sytuacji jest niezwykle ważny – obie strony muszą go znać i rozumieć.
Wszystkie okoliczności komunikowania się, takie jak miejsce, czas czy panujące normy kulturowe nazywamy kontekstem.  Pomaga on zrozumieć to, co nie zostało powiedziane wprost, ułatwia też zrozumienie ironii lub żartu.
Jak mówić?
Aby nasz przekaz był jasny i zrozumiały, musimy dostosować język do osób, z którymi rozmawiamy. Inaczej powinniśmy się wyrażać w konwersacji z seniorami niż na czacie naszej ulubionej gry. Warto pamiętać, że druga osoba nie ma dokładnie takich samych doświadczeń i wiedzy jak my, więc nasz komunikat powinien być precyzyjny, bez niedomówień. Ważne jest także odpowiednie dostosowanie tonu głosu. Powstrzymajmy się od udzielania nieproszonych rad i oceniania naszych rozmówców. Pamiętajmy, że jesteśmy odpowiedzialni za nasze słowa.
Jak słuchać?
Słyszeć nie zawsze znaczy słuchać. Ludzie mają tendencję do porównywania się z innymi i ich oceniania. Słuchając drugiej osoby warto na chwilę odłożyć na bok własne doświadczenia i skupić się na perspektywie rozmówcy. Podczas rozmowy możemy potakiwać i utrzymywać kontakt wzrokowy, da to drugiej osobie miłe poczucie, że aktywnie jej słuchamy. Zadawajmy też pytania otwarte, dzięki temu nasz rozmówca będzie mógł wypowiedzieć się bez presji i ograniczania odpowiedzi do tak lub nie.
Mowa ciała
Choć często o niej zapominamy, jest niezwykle ważna i może zmienić wydźwięk całej wypowiedzi. Powinniśmy zadbać, aby nasze gesty i postawa były zgodne z przekazem i dostosowane do miejsca i rozmówców.

MANIA NAUKI

sezon 3 odc. 1

“O tym jak język zdradza nasze prawdziwe intencje”

MANIA NAUKI:
rozmowa z dr Małgorzatą Majewską z Zakładu Komunikowania i Mediów Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *