Praca zespołowa

Jak skutecznie pracować w zespole?
Dziś krótko o trzeciej z kompetencji społecznych rozwijanych w ramach projektu Aktywni Młodzi. Praca zespołowa to umiejętność wymagana obecnie przez większość pracodawców. Aby była skuteczna, zespół musi być zgrany. Żeby to osiągnąć, musi spełnić kilka warunków, które zapewnią, że praca będzie przebiegała bez większych problemów.
Komunikacja
To kluczowy element wszystkich kontaktów z ludźmi. Żeby współpraca przebiegała sprawnie, musimy stworzyć środowisko, w którym każdy członek zespołu może się swobodnie wypowiedzieć. Komunikaty powinniśmy formułować jasno, tak, by każdy bez problemu je zrozumiał. Powinniśmy uważnie słuchać i brać pod uwagę sugestie innych.
Wspólne cele
Zaprzestanie dbania wyłącznie o swój interes i skupienie się na wspólnym pozwala osiągnąć lepsze efekty. Poczucie, że pracując nad czymś w zespole mamy wspólny cel, jest motywujące. Pomaga także uniknąć niepotrzebnych konfliktów i niezdrowej rywalizacji.
Umiejętność wypracowania kompromisów
Zupełne uniknięcie sytuacji, w których nie zgadzamy się z kimś jest niemożliwe. Podczas szczerej wymiany zdań mogą pojawić się zgrzyty. Ważne jest, by nie dać ponieść się emocjom i postarać się znaleźć złoty środek. Rozmowy powinny przebiegać w atmosferze otwartości, zaufania i poszanowania dla innych. Konflikty nie muszą zawsze wiązać się z negatywnymi skutkami – właściwie poprowadzone mogą pomóc w odnalezieniu właściwego rozwiązania.
Nie każda grupa osób wspólnie pracujących może zostać nazwana zespołem. Żeby takim się stać, musi spełnić kilka wymagań jak dążenie do wspólnego celu, współpraca, zbiorowa odpowiedzialność i wzajemne wsparcie. Praca w dobrze dobranym zespole będzie zawsze przynosiła lepsze efekty niż indywidualna praca poszczególnych osób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *