Jak wspierać i motywować innych

Motywacja to stan gotowości i chęci do działania. Zwiększa znacznie efektywność naszych działań, dlatego jest niezwykle ważna w naszym życiu. Swoje źródło może mieć w czynnikach zewnętrznych i wewnętrznych. Te pierwsze nie są od nas zależne i są w pewien sposób wymuszone przez środowisko w jakim się znajdujemy. Te drugie wynikają z naszych potrzeb, chęci i przekonań. Jako przykład podać można niewyrzucenie papierka na ulicę, ale do kosza  – możemy zmotywować to strachem przed mandatem (zewnętrzne), bądź dobrym wychowaniem (wewnętrzne). Motywacja jest więc niczym innym, jak uzasadnieniem czy powodem działania.
  • Znajdź dobry powód
Niezależnie czy próbujesz zmotywować siebie czy innych znalezienie odpowiedniego powodu i końcowego celu pracy pomoże w jej rozpoczęciu. Możesz uporządkować i spisać je na kartce. Jasno określone cele przypomną Ci dlaczego to robisz.
  • Nie zniechęcaj się brakiem natychmiastowego efektu
Niektóre rzeczy wymagają poświęcenia nieco więcej czasu. Drobne porażki są także elementem procesu twórczego i zdarzają się po drodze. Możemy się z nich uczyć i wyciągać wnioski, dzięki czemu efekt końcowy będzie jeszcze lepszy.
  • Nagradzaj
Czasem drobna pochwała wystarczy, by dodać sił do dalszej pracy. Wszelkiego rodzaju gratyfikacja podnosi morale i poprawia atmosferę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *