Góra lodowa – kluczem do zrozumienia wielokulturowości?

Czym jest wielokulturowość? To zjawisko współistnienie na świecie wielu, różnorodnych kultur. Patrząc na administracyjną mapę świata widzimy wiele kolorów którymi oznaczone są poszczególne państwa na kontynentach świata – jest ich 194.
Każde z nich to inna kultura, związana z jego narodem, językiem, jakim porozumiewają się jego mieszkańcy, tradycją, historią, sztuką, systemem wartości i innymi cechami, które odróżniają tę społeczność od mieszkańców innych państw. Ale wewnątrz tych państw istnieją kolejne grupy mieszkańców, których mogą wyróżniać kolejne cechy, powodując, że mają oni swoją mniejszą, regionalną kulturę, której widocznymi znakami jest np. język (gwara), zwyczaje, tradycyjne stroje itp.
Świat to bardzo złożona mozaika kultur jego mieszkańców – barwna, ciekawa, zaskakująca, godna poznania.
Żeby lepiej to zrozumieć i móc poznawać, należy zastanowić się czym jest „kultura”, jakie ma cechy i jakie elementy składowe ją tworzą. Definicji kultury jest oczywiście mnóstwo, bo zjawisko kultury jest niezmiernie złożonym zagadnieniem – wielopoziomowym.   

 

Dla przykładu przytaczamy fragment pracy „Pojęcia i definicje kultury” autorstwa dr. hab. Joanny Hańderek, pokazujący jak wiele aspektów i znaczeń ma pojęcie „kultury”.[1]
[1] Hańderek Joanna “Pojęcia i definicje kultury”; tytuł publikacji zbiorowej Filozofia kultury, 2015 r., Kraków, Uniwersytet Jagielloński,
adres URL http://www.pjac.uj.edu.pl/documents/30601109/98855445/fk02%20ha%C5%84derek%20poj%C4%99cia%20i%20definicje%20kultury.pdf
Jednym z ujęć, które próbuje tłumaczyć złożoność kultury jest koncepcja kultury jako góry lodowej. Jak wiemy góra lodowa składa się z dwóch części – widocznej, unoszącej się nad powierzchnią wody i niewidocznej na pierwszy rzut oka, znajdującej się pod powierzchnią morza lub oceanu. Ta druga część góry lodowej jest zwykle nawet 10-krotnie większa. Podobnie „wygląda” kultura, w tym kultura narodów – widzimy zaledwie jej wierzchołek, nie uświadamiając sobie często, jak wiele aspektów tych niewidocznych, tworzy jej obraz, z którym spotykamy się poznając inne kultury, ale również własną.
Źródło: AFS Orientation Handbook, AFS Intercultural Programs Inc, Nowy York, 1984 za: Wymiana młodzieży - pomysły, metody, działania. Edukacja międzykulturowa, Fundacja Rozwoju Sytemu Edukacji, Warszawa, 2005.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *