Co słychać w naszym projekcie? – podsumowanie I kwartału 2021 r.

Nie tak dawno świętowaliśmy nadejście Nowego Roku 2021, a tu już trzy miesiące za nami. Co w tym czasie działo się w projekcie Aktywni Młodzi?

Mimo trudnej sytuacji związanej ograniczeniami epidemicznymi, trwała ciągła rekrutacja do projektu – udało się w tym czasie zaprosić do udziału 21 nowych osób, co tym samym zwiększyło liczbę Młodych Aktywnych do 219! uczestniczek i uczestników od początku trwania projektu. Do Aktywnych świat należy!

Nowi uczestnicy z pomocą doradcy zawodowego określili swój Indywidulany Plan Działania, czyli zakres optymalnego wsparcia w projekcie. Opiekunowie uczestników, przez cały kwartał, kontaktowali się ze swoimi podopiecznymi. Ze względu na obostrzenia związane z epidemią, ograniczono bezpośrednie formy wsparcia – zwłaszcza grupowe. W tym czasie udało się zrealizować trening umiejętności interpersonalnych w wersji on-line (z założenia są to warsztaty wyjazdowe). Słowa uznania należą się uczestnikom tych warsztatów, którzy mimo, że był to czas ferii zimowych, codziennie przez tydzień „stawiali się” na zajęciach.

W wersji on-line odbyły się również zajęcia z cyklu „Akcja Motywacja – spotkanie z mówcą motywacyjnym” oraz spotkanie z cyklu „Kawa Fair Trade z NGO” – w sumie skorzystało z tych propozycji 19 osób.

Młodzi ludzie odbywali w tym czasie również wolontariat – łącznie 36 osób pomagało 10 organizacjom wykonując na ich rzecz bezpłatną pracę.

Przed nami nowy kwartał – nowe wyzwania, ale i nowe możliwości.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *