Wizyta w NGO – przykład ciekawych działań

Maj za oknem, więc pokusa wyjścia z domu wielka. Ucieczka w plener? Razem z przedstawicielką Fundacji PLENEROWNIA, to nie tylko spacer, ale ciekawa i pouczająca wędrówka.

Przekonała się o tym młodzież z Wieliczki, która na „Wizytę w NGO” przyjechała do Krakowa, do Lasku Wolskiego, aby spotkać się z p. Barbarą Łepkowską, która jest wiceprezeską fundacji, ale przede wszystkim historyczką sztuki, która niezwykle ciekawie i barwnie potrafi opowiadać. Zaproponowana przez nią lekka i przyjemna forma prezentacji fundacji w trakcie wędrówki szlakami Lasku Wolskiego i krakowskiej dzielnicy Woli Justowskiej, połączona z warsztatami fotograficznymi i opowieściami historyjek o miejscach na szlaku, pozwoliła młodzieży zobaczyć, jak ciekawe mogą być działania organizacji pozarządowych, czyli NGO i jak interesujących ludzi można w nich spotkać.

Wizytówka NGO:

Fundacja Plenerownia łączy dwa obszary: działania w plenerze, czyli w terenie, w ruchu, zmienne, różnorodne, w bezpośrednim kontakcie z ludźmi i otoczeniem oraz twórczą pracę, w szerokim i ścisłym znaczeniu tego słowa.

Fundacja zajmuje się przede wszystkim upowszechnianiem, ochroną oraz promocją dziedzictwa kulturowego oraz edukacją i animacją kulturalną.

W centrum jej zainteresowań jest kultura, a ponieważ termin ten posiada wiele znaczeń i można go rozmaicie interpretować, stara się również podejmować inicjatywy związane z rozwojem dialogu i tolerancji między kulturami, pokoleniami, społecznościami, a także kulturą fizyczną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *