III sektor, organizacje pozarządowe – co to właściwie za zjawiska?

Ważnym zadaniem pozwalającym zwiększyć kompetencje społeczne u młodych osób biorących udział w projekcie Aktywni Młodzi, jest świadczenie wolontariatu na rzecz organizacji pozarządowych. Ale czym właściwie są organizacje pozarządowe? Co to za zjawiska?

W większości rozwiniętych państw, w strukturach społeczno-gospodarczych można wyróżnić podział na trzy sektory. Pierwszy z nich to sektor państwowy czyli cała administracja publiczna. Drugi – rynkowy nastawiony jest na zysk. Trzeci sektor nazywany jest pozarządowym, obywatelskim lub społecznym.

Trzeci sektor obejmuje wszystkie organizacje pozarządowe – NGO (skrót od ang. non-profit organizations), czyli takie, które nie działają dla zysku i jednocześnie nie są częścią struktury państwa (skrót od ang. non-governmental organization). Wśród nich wyróżnić można fundacje i stowarzyszenia. Ich zadaniem jest realizowanie wszystkich potrzeb, które nie są spełniane przez sektor państwowy i rynkowy. Żeby organizacja mogła zostać zaliczona do NGO musi spełniać szereg wymagań. Sama musi określić zasady swojego działania i wybrać kierownictwo. Bardzo ważnym elementem działania każdej organizacji pozarządowej są wolontariusze.

Organizacje pozarządowe zajmują się bardzo zróżnicowanymi tematami a pole ich działania obejmuje niezliczoną ilość aspektów. Obecnie w Polsce działa ich około 90 tysięcy. Najliczniejsze są te, zajmujące się sportem, rekreacją i turystyką. Zaraz potem znajdują się te poświęcone kulturze i sztuce oraz edukacji i wychowaniu.

Dzieło Kolpinga jest również organizacją pozarządową – o światowym zasięgu – istnieje i aktywnie działa w ponad 60 krajach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *