Czym jest kultura

Kultura to coś, co zdawać by się mogło towarzyszyło ludzkości od początku jej istnienia. Każdy z nas jednak inaczej ją definiuje. Zdecydowanej większości z nas do głowy nasunie się sztuka czy dobre obyczaje.

Pierwotnie słowo kultura dotyczyło uprawy ziemi. Później termin ten został powiązany został z czynnościami człowieka mającymi na celu przekształcenie i doskonalenie czegoś. Obecnie nawet badacze kultury nie są zgodni co do jej samej definicji. Większość z nich uznaje jednak, że można nią nazwać wszystko to, co ludzkość wytworzyła a nie biologicznie odziedziczyła od przodków. Dotyczy to nie tylko materialnych wyrobów ale także duchowości, zwyczajów i tradycji. Są one ze sobą nierozerwalnie związane i wynikają z siebie nawzajem. W zależności od dziedziny naukowcy skupiają się na innych jej aspektach.

W założeniu kultura przynależy do pewnej zbiorowości i jest w pełni jej wytworem. Do naszej kultury można więc zaliczyć zarówno dzieła Mickiewicza, pierogi i zasady ruchy drogowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *