III sektor – co to właściwie jest? Kilka słów o organizacjach pozarządowych.

Organizacje pozarządowe, nazywane także NGO ( z angielskiego Non-Government Organization) to stosunkowo nowy twór na polskiej arenie. Pojawiły się one u nas wraz z demokracją w 1989 roku.  Jak sama nazwa wskazuje działają one niezależnie od rządu, co wyraźnie odróżnia je od administracji publicznej i instytucji państwowych. NGO podzielić można na dwa rodzaje: zakładane przez minimum 7 osób stowarzyszenia oraz fundacje, na których czele stoi posiadający kapitał fundator. Często łączą się one w sieci, co pozwala im na lepsze realizowanie swoich celów.
W dojrzałych, demokratycznych społeczeństwach organizacje pozarządowe zajmują się niemalże wszystkimi aspektami życia, między innymi pomocą potrzebującym, promocją sportu i zdrowego trybu życia, kulturą i sztuką czy ekologią. Członkiem takiej organizacji może być każdy. Nie obowiązują tutaj kryteria wiekowe, jednak osoby małoletnie potrzebują na to zgody rodzica. Działalność i wolontariat w NGO to świetny sposób na zdobycie umiejętności i doświadczenia przydatnych później na rynku pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *